Regulamin

 1. Sklep internetowy F.H.U. ELSPAW, dostępny pod adresem www.elspaw.com.pl, prowadzony jest przez firmę F.H.U. ELSPAW Jerzy Juszczynko która ma swoją siedzibę w Krakowie 31-980, przy ul. Zagłoby 2f. NIP: 6761667413, Regon: 356737590.
 2. Sklep internetowy F.H.U. ELSPAW prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://www. elspaw.com.pl lub na e-mail: biuro@elspaw.com.pl
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie F.H.U. ELSPAW są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, chyba, że opis produktu jasno stanowi inaczej. Wszystkie produkty są wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych F.H.U. ELSPAW są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód zakupu: paragon, lub na życzenie - fakturę VAT. F.H.U. ELSPAW zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach www.elspaw.com.pl bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 7. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony towar. Obecnie możliwe są następujące formy płatności:
  Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego lub faktura pro forma. Jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto, paczka jest pakowana i wysyłana. Akceptujemy także płatność przy odbiorze (z zastrzeżeniem wysokości zapłaty), odbiór osobisty w siedzibie firmy oraz zakupy na raty po potwierdzeniu wniosku przez odpowiednią instytucję finansową.
 8. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, F.H.U. ELSPAW zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności lub wyliczenia indywidualnych kosztów transportu.
 9. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w tym zwłaszcza numeru telefonu i adresu e-mail.
 10. Przyjęcie zamówienia poprzedza jego weryfikacja, w ramach, której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.
 11. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze sklepem F.H.U. ELSPAW  leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.
 12. Informacja udzielona przez F.H.U. ELSPAW o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 13. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. F.H.U. ELSPAW może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
 14. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i dostarczenia do klienta. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
  Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy
  Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, firmą kurierską - zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu, lub w określonym terminie przez producenta przy wysyłce bezpośrednio z magazynu producenta.
 15. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach www.elspaw.com.pl . Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Przed złożeniem reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny.
 16. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów z późniejszymi zmianami oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7 z późniejszymi zmianami, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać do siedziby firmy F.H.U ELSPAW. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. F.H.U. ELSPAW w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu oraz dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta podane w oświadczeniu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 17. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dla tego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 18. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
  Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci F.H.U. ELSPAW Jerzy Juszczynko, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adresem:
  F.H.U. ELSPAW
  ul. Zagłoby 2f
  31-980 Kraków
  Koszt dostawy zużytego sprzętu ponosi Klient.
 19. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.elspaw.com.pl , są przetwarzane tylko przez firmę F.H.U. ELSPAW Jerzy Juszczynko. 
  Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  - realizacji umowy 
  - jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.elspaw.com.pl
 20. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://www.elspaw.com.pl każdy zarejestrowany klient ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 21. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości użytkowych.
 22. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.elspaw.com.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 23. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie F.H.U. ELSPAW.  Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 24. F.H.U. ELSPAW zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.elspaw.com.pl  Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.